208page

210 祖諱復榮號芝灘沈密莊重治家有法度考諱敎明早習庭訓瑞嚴 有隱德妣高灵申氏孝敬備至不失閫範有女士風先生以哲廟五 年甲寅十一月二十二日丁亥生于楊根之南始面芝(지명의 오 류인듯‘灘’자를 지움)里第申氏之有娠也一遵列女傳胎敎之法 旣生氣貌秀朗聲音洪亮背有七黑子象北頭四歲始受業於王考 芝灘公聰明穎悟識觧超凢九歲讀尙書不數年詞藻動人然不肯 屑屑焉丙寅芝灘公避洋禍挈家入淸風山中先生工益勤文藝大 進公知其遠到常誡之曰汝從社學問以就吾之未就也丁卯遭王 考喪先生不離喪側哭泣盡哀見者莫不嘖嘖焉自後熟復硏窮於 聖經賢傳及諸子百家力行數月規度日就盖其竗年才識非凢人 之所可及也庚午九月奉親命上洛累發解不中壬午八月丁光考 喪哀慟毁瘠喪葬如禮甲申服闋己丑莁仕禁都旣而國事日非棄 官敀鄕讀周易晝夜不撤時毅堂先生移定臯比於長善之屛山先 生始及門구論易理及聞爲學規模進度次序浩然有從學之願甲 午春移居屛山朝夕薰灸於是學業大進德日益崇毅翁嘗稱之曰 濶歩長趨鮮與比倫扁其讀書之室曰晦堂於是學徒大進至於庠 舍不容時日虜攘奪國政爲呑邦國之討先生大慟陪毅堂先生入 聞慶山中方謨舉義爲敵邊人貞囑執滯于聞慶轉至漢城狴犴丙 午四月拘觧卽日陪毅翁敀家乙酉春復移書籍于築城之西雲谷 里卽朱夫子爼豆之所也伋謀遷毅翁書籍于雪城萬生山中庚戌 八月國破之報之山中毅翁大慟引義絶粒母夫人亦患危重先生 号慟不己母夫人曰師門處義如此則何不速進告訣先生承命卽 行受末命而還八月二十日母夫人下世第二十八日毅翁殉道先 生日夕號慟曰生三死一之義一時伹亾吾其奈何聲淚澈天喪葬 如禮壬子服闋甲寅夏入用夏洞爲三夏講修之討四方來者甚衆 秋門人梁在明繪臧先生像十二月移書籍于惺山里庚申春復移 白雲山下嘉山里甲坐十月拜省先師墓十日月二十日生朝題感 懷詩此其絶筆也晦問眩病大作謂門生曰假我數年究極餘藴何 損於昔賢哉又曰學問之要自朱家以來相傳旨訣冝相與勿失也 十二月七日易簀于戰兢齎壽七十一遠近士林哀慟相弔門人心 喪者六十餘人乙丑二月權窆楊根之南始面先塋下負乾之原行 士林葬禮配全州柳氏無子取族侄濟郁爲后孫仁采一名穆相義 采一名德相曾孫炳熙仁采出也炳九義采出也嗚呼先生英邁盖 世之姿世值蔑貞禍變罔極形諸色者憂世憂道之慟愈深發於辞 者獸爲夷之戒益切卒究聖賢成法可以垂範來世天之所以生先 生夫豈偶然也哉噫先生去後天運循環祖國光復後雪城士林追 慕道學配先師毅堂朴先生之祠而爼豆焉可知天意人心之所在 也有文集數十卷歲庚子文人等刊行于世先生之孫穆相持直堂 申先生所撰行狀訪不侫於京中請以碣文奭遠以淺學菲才何敢 當辭不獲顧先生之棄後學今己循環一甲子矣門下碩德一無生