33page

비, 바람 (방수, 방풍) 땀 배출 방수 · fabric NYLON 85%, POLYESTER 15% · color NAVY · size S /M / L / XL / 2XL / 3XL · etc 남·여 / 충전재 ZB - J 1552 · fabric POLYESTER 65%, RAYON 35% · color DARK NAVY · size M / L / XL / 2XL / 3XL · etc 충전재 ZB - J 1252 ZIBEN 2017 FALL/WINTER 35 34 ZIBEN 2017 FALL/WINTER W O R K I N G W E A R       Z I B E N C O M P A N Y W E A R — S T Y L E I N W O R K
33page

ZB-J1552