84page

(+gt^1) 1. 4rg =HlE elrl. (r|) zlle ,l ++= =Hl 6.J4. q) RZI olzlE =El +trI. e) Ezl +sql flg+= +d.Jtrl. 2. Soll sa}lE 4Ecl. (,I) 20tAlBS 0oo[*]e] 800[mmJe. 4il t +Cql 4rJge AE6lr A:eltrl= 4la+q. (+) 16[A] "l 2o[A]+ ++ €g +d o -tr _ "J I -s4= ill+ + r+= .J+E *d o e. "+ts4. 3. +E TFaJcl. (,1) a e g ElHl B+ eo" 7*4 zl "JB ql E 6ll ?ol 800[mm]a]4 20[A] +g ++ + E ql^l 120[mm] q = zld ql^J +E] Ratql *+ q ++a + 4zJzl= ^|+6Iq 4r+ q+= +'J +trI. (+) r+= +E Eql^J 120[mm] g = zld ql^] Prl R* q 44ql *+q ++iltrI. ("[) 500[mm]a[z] 16[A] +g oJ+ €ql^j 110[mm] q= zldql^l+EJ Rat "l 44ql * +q ++iltrI. eD AegElElB+ +,J71 7*4zl "JBql E 611 600[mm]a]4 20[A]+g e+ +Eql^'l 20 [*]z] 9E zldql^l+El *Hzl-a ++fltr]. FD + E.J zl$ol EU + +dg xfl46}r + .rlE s.45 mn'J4. 4. E|t ^l+oll "*Xl tr'J-dcl. ?t) olg.+r+ €aol g= *ol s.E9l E.^l gq il= ^lf4-e AEg 614l gE (s 1) 4 zJol 0l*+( 9H, El )el +c qlr.l+r] E EzlxlE 44e+ +E Eol ol*+ 4.e=. At "Jq= ,Jolts zlolzl lltsui oJ ^l+= q+ il+4 +tr}. ("1) 4^l "Jdil^] s.E9 ;lf4-e +g eE 6lq ol$+ql €eg 614l gE q+ilf"J# zlzlAl gtrI. < __ n r80 ral 3 90" ++al7l t=J 4 SHTI 7+al7l E 1 Sel 'Jol tl8 + E E 164. gu-El 201. gu-El 164. +d e7l 20p' +d +71 ol**6C {lrl EEzlzl9 44 43 50 35 43 Sol olS*gg itE9= ,Jol 30 35 30 35 q+il + 13 15 5 8 -70- o o N R:D+10+D/2