216page

(,I) g4"I rllolg_a zlzlzl gLlE, E ++ e d + etl"lg-e. Eol4 4 Eil ol s z}{l_tr + o| uN Eilol s7I E4Z'I "J4= Ag BxJ ;J tr}. (+) c g4"I Ellols= LJ+ ,J6Izl aq Vfl)zl €ol5zl 9+ZI +tr}. @ -H-g4l= oJH 4 qE "J4 zl B'J r P g 49 *4 zI 9l= *g YlEol 4 Eol =q zI zl 9+E+ !_EEll oI aJr+. @ +q ^l+g e q= e]8ql ol€s. es zJzl +C g € 44 gE_ tlrJ 6ll oI +tr}. @ #+( B +) ull ts. 6J 2 e. zl d :ilol g= ,ll EE 4e_ €^Jol g^J 6}= 9ol ilqge. tsI+ _H_g FAlel 4tsI 4urt1z1 EJ|= :il++ trI. (:B 3 *=l @ ylolsel z)olzl ,Jq tl+ol c.J ylol s9 EJZ E= +a Eel= _H_+zll= fl"114 'I uj +Eg tzl -e 41 46lq ?zl Eal zI sl d6Iq :ilolg d+ql zl a.ol $.E+ 6JtrI. (rB 3 +=) @ B* Bz4 €sz1 g gEE EElql 4 4 {+6}= TCzIE u-$zl ^lolql 'Jq -H- 9zl E tl+ql 4 +6IE+ ^l++tr}.(rB . 4 ilz\ '9,/ @ Hlqg +E6I= Ell+E _H_gg El+el ? a EqE €tg xl 9*E+ ulq 9l t0-20 [.r] +EE -H-ezI 9l= ^eloJ 4 ^ AS4l flFP E +=tr}.(rB 5 (a) +v) @ +HJol LI u}qol *+qq ilg ,ql= ,J f ellz} Eq ?l= Hll+ €4 e t4 ql^l -H-e4 = #-r. f zl d sE 7)El d zN tr __ tr na 6I e Eol aFq= ag Bxlutl ol d4.(:u B 5 (b), (c) +=) o ,}ldg= ytolg9 !_g q+e 4+ + Be Hll€ ui+ zl dql 6}:il ol+ ++e Eil+ rl*ol €U +lql ^l*+trI. @ e.l Eg +E6t= +€- -H-g6l= a+= BIE ol a +q = 7i g uJzl al] oi +trI. ?vI.- eu fal 3 ufol= 111; +EE E_t el tI u-92il TCzI ==J 4 C+ Elolse.l E_E EJ+EI ++ €rl e :1aJ 5 Hl.+ trE trlolsel E_t ,+ ol g s 7l o (b) B+7ll ++41 E€zll+d y',/ H) -^- ,=. oto E€ z]l+rl - 202-