214page

(_H_grlle+ gdEs +A1l (t) *EzI tI+6IE gdE+ol t+f,tr1. (z) ;E7I ?zla}tr a;6=zl +7lqa_ gd s.gol *+.J4. (^Ele_5( g_s. =4 lel €1 E)) (r) .Jd ^l+ gE= 85'C c-=-e gdEg ol 0.022-0.039[kcallm.h"c ] c Eol 4. (2) "JEql 44 1E, 2E, 3E, 4Eel 4++ -tr ++6JtrI. (s) uI43 1-s., H;ll= zi, 3g.., ac.= rI* +tr}. (4) +E= Bf ull+, g+ Hl]+ ftql *ol r) +gr f *ol *olalQ ,J+.uJizl ++61tr1. t+4 c+l i]) oJd^I* €s= 300c, gdEg 0.036- 0.042(kcal/m.h"C) Cs.o1x1E "JEql qq gd Eg-E ilolzl =4. (2) d+E frzl9l tr+4 A, B, C6io=. 7+ €tr}. (s) Sf €sz1 100t ol^Jol 9 E uI Bol 4 _ H-"Jzl E-4l Eql ^I+€tr}. (4) alz+ € 4 ql q4 -H _ ++, _H_gF, B+ FE E4E. "J=qdq. [_H-+^l azl ^]6Jl (r) _ tr€4 : KSL-e102 +4 d+ "t KSF- 4701(42 g:"Jtr) 4l+g ^l+.Jtr}. (z) oI:-9E g-E:t(SF-49019 xll= EJBqI E'J xll$e-l +Zl zl aZ@/m,J oll3tolg.I f,4. (s) E4 uI qlol iE : +41 0.15[mm] olt]g 4l Eol"l oI sJr+. (4) olEE ?c :KSD-3552q1 gt xlE 1. 2[mn] ol t]el 4 ol 4. (5) "JF"lts q!=: +al 0.3[mm], + 3o[mm] ol t$ 4lEoloJ oI aJ4. (6) oI^gE {= ^}+il:ttr u'* ^)+ "l zlal yl_E-gl ^I+g + g,ltrI. E3 +EEg+ltrll7l.(+ald#) E4 StlEg+ltrH7t(gE) E 2 aElE= +4,J +d Z= --o-Tf ulE =J- le/cn') gdEg olz 7lE lJ -'r 'o .! B+ 1E 2e- 3-q. 4-o. 0.030 0.025 0.020 0.016 0.022 0.022 0.023 0.024 t.72 0.8 0.48 0.4 ri 9--E. sI +L o L _ l rl 9--E. [} +L O U _ H+8.+ ri -Q--E. sl +L o L _ l ( m'J) \zllEE -x +4 d+ tJ -g !.9+41 [.J +4+Be5 Im] 9*zl Im') 9iplE'ts (03xs)[m] H -9-3 rLo (.J) 17 20 25 32 40 50 65 80 90 r00 20 20 20 20 25 25 25 25 25 40 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 0.29 0.32 0.35 0.39 0.47 0.52 0.60 0.66 0.74 0.92 0.84 0.86 0.94 0.96 1.22 1.35 t.47 1.58 t.70 2.I4 0.05 0.06 0.07 0.07 0.08 0.09 0.09 0.11 0.13 0.t7 ( mB) \4lec -x .JE }-gF egF4l Ir] .JH+ug+ Im] 9*zl Im'J oJirlEtg (o"sx30)[mJ e** (.J) t7 20 25 32 40 50 65 80 90 100 20 25 25 25 25 25 25 25 25 40 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 0.27 0.31 0.37 0.41 0.44 0.49 0.56 0.62 0.68 0.86 0.84 0.86 0.96 0.11 7.22 1.35 t.47 1.58 1.70 2.14 0.05 0.06 0.07 0.07 0.08 0.09 0.09 0.11 0.13 0.17 -200-