20page

(+gt^1) 1. +g =HlE -dcl. (,D 4l ^l€ s.Bg g.lr g.qoJ *+ "t "l]e = =Hl +tr}. (+) zlB EI el ql ++= a 4 dlq =Hl +tr|. 2. E=J+Eoll e77lE -drt. ?l) 7l=Eg zI€'aI€ g,qaJ i*z)= +tr}. Q E*zl zlBe 4EgE- 2-3el e*+6}q *zl zl$ g +trI. 3. =4tEE u1o;u Hlol^oll r.E-dtrl. Vt) 7*zl dg f4gE- 6Iq uloJ .q)rl 5 -10[mm] eE *4o-s L]-qE+ EE6l -Ld OJtr}. (+) Elol -,- flEg B+ss Sd6l 'JqUq. 4. tr=J 4tg$ :dtr|. P}) :ilolg z.lrl 9 q},-ll z4 LI^IE *rl2l EJ6JSE =el .JrH Eel Ll] ql e Eg *ol = olzJ CsE gq +q zleflE +E s.^l€ +Eq Bg *a4. (+) zirl Bol et elilql Cq6l *+qe= zf qql6}r vlolg z]el B9l +fl + oJ g zl 6il ^ -l= .J€ trI. e) d=g ^lAl EJoJgE t/Asld^l 4 TlEl Bol +ql =-4zl 6Ir [=B 3]4 Ae ' ,JoJ _ o E f,u}+l $iltrI. FD ilEg ^l2l *aJ o -e t/4dE Eel 7)El Bol Q+ E4 Al + q* Ylol o 7]El E 4^l e H)fl 54q +q +dql 4611 4401 qE + oJtrI. FD *ol €Eg 4r4zl ("+)'Jg HI+aJq. (,D A E€ +E .tl Eg 4 "l-a 4 ^ e] u15 4l A eq. (rB 4 *=l (^l) ylolg ulol ^91 +g -z{,t1 z3 4lql= +ql €:d ol ^8 zl^l 9*E+ fr9 a]] oI +trI. PI) vlolg 7.lEl= +q +4ql *= ,)g C q dl^] ^|+6ll oI +trI. 5. tralgE:dtrI. Bxl (a) lzllel B .J.ll =4 (b) 3zlle1 g =eJ 2 ZE{q TE "J EA zl rJ nl 'to=. ulol :a I l-- f eJ 3 ZE{oll el:d tr=J (a) TdE lYlolB.tllE ++ol o 4"1 -6-