225page

MSQ= JDIBtrl +86I= EI rlzJol E+ol aaq. MSQE zOz]fl E-oJ + a^e) E"J(d #ql Etl+ "J+E, +#ql Etl+ "J+E, F_=.-+Bgq ql+ "J+E, zJ59 "J<IC)e. rtlztl-q JDI9 SzI EuJ 6ql azilg E.J(+d"il EI.J "J+, oJ#,5-=.2+BzI,:4r ++) 4 ^l _e_ El+6'Itr1. Gilletel Schwab(rgzs)e MSQ9+ JDIE ^JtI4 =-tr21q121 d^I6}q :zE9 EJ+.il rrl+ t}++rll= Tilta]l -H-9i+. olEs. 4E + +t\zl Hli+.I+9 +c6}r gl*g Ei6l-a flq.4Br ,rl+= .+g4lr] .70ee rzl =al 44421= e+9t4. EE+Bflq ql+ EI+E A+ql ilq^'1, JDIgI MSQ= qAe.I+g g=3a3c|:z E + 9ttrI. tr|?+^l Ae .il+€- =a 6-Jtr}r _H-ol= JDre+ MSQ= ^I€tI *5c ol E-e grtr}. €+er+= ^lE rI= +Ail= =AE Elr+ ql "lel€-"1 91tr+}--- dg +461a gl4. 6I+E dgzlr} q$al {+"J+el €zl +Eg +Bg +,)*,1? JDIE szH MSQ= zot[4.fl+9 +C6Ia ilul. zl-gzl EHal ,f4..lll 9l= ae ol5..ll*"1 ^]E- rle trl=,l"l4.9lql^] tsl$ uls+ 4ol €+!l+E Cs= SizI9 +Cql 4+ AA€ + 91trI. MSee+ JDr= A+ql 4+ + zlzl z}flol +C€+. MSe= + zlzl ilg(rJ *zlzl erJ4 +rllCq ql+ "J+4 zJEzI9 zl€4"J tsqql ql+ "J+)ol 7+7+ F zlzl +49 4E51 a€d4. "l q+ d€ zleE +d6l7l dql €fzlql 96ll AA€q. ole+= Ell=4 o s JDI= a+ql qldl^l + 6l..+e-l lrJ44s_a tz)g +c6lr ilq. r el4 Yeager(1981) E e+ql^]-, ol s}+g 4uzy 4 r]€ 9 F 714 ,lgg g.ala[-l gl qr _ H- 91+. IrI+^-l olE ilgg zltrzl golzlr E4qqd q+q Ei6la + gltr|. + zlzl ^]E 4E= aE= =l8li^-l 6J zlzl E4l(€zlqlrlE ++q rft+ "J+).il +6ll ole+ Hl++ 4 Eol ol€qA + il+. +, "l ae 7lB4'J *8"14 €q4"J "JBg FEI eE€ + gl= zi "lrl. trl. ZfE]41+"J=4E(Faces Job Satisfaction Scales : FJSS) Kunin€- zl*t4-== +e 617l glall g=g rfl r3 g Al+619tr}. [:zB 8-e]ql^.1 -EL= HIeI Aol plr-E- IL 9.1- g=ql^.1 era E€zlz) 0zI9 93:Bg rlezlql 4l 4l^lb-iq zltl9 zlgq qlalJr] Lv)a- 91= Hl= 7l* * tr€+ rBg dq6}rtl 619+. Dunham4 Herman(rgzs)9 ^dBe- 9E"l 9zl"I .J+r +tl6lr 914. + BC qe zI=- rlltqE 4F."J49 +C6J q= BzI9 9E"l rdd rBg ^I+6iqo} alr, q^Jg Ql*q_e_ + q= €zI9 $Eol ral d Ag 4^lol +tr}= ,i"14. 227