270page

258 ^ll1 08f H I tr -Bt=g 4! ,dgr+{ q ".J+9E^.1 gq d z1*ol so/o4l^l 5u49E H6Iq, gq *ol 7zl6J ++ €4str- H+tr}. ol .J+ql +4, qa, ol€g dzlalE Br=ErI "JEqTlq. trH 10-1081s-l =^Jg Ag rzo/o, Ni 3o/o, 4olxl Auo-E +=+ =zl o-tr B+e =.4 olr+. +.1" _ 49 e*+= ^I€-6IHtrI. (4) Au-SiB? rzl Et+g.E^l 0.5-2o/o9 +f= +++ aJ? e HIE;I 7l+ql^] d (chip)d +E d Bzl e -tr ++€trI. tr? 10-10e1. Au-si*#9 trtls= +4.r1Hr}. trB 1o-11olg Au-SiB?o-a =Cg si 0.5o/o, 4"lzl Auol1, +=+ =49-tr izl ^Jqtr *a+ ={ olq, Au 44ol fzltl zlz) ^Iolql Au+Si ;tegs *r+ =zlol qlg e*+= ^I*6Igq. tl. Agzl Agq -Ef= (1) Ag9 5a AgE EC 'J *4 zlol4, ul6ol 10.s3, +d e62c9 gE^4E ++olq, d€cg Au 4 *9E- ++6J-4. E 6J, Ag 1g o .E 18oom9 d9E =g + 9J,-a, +E}+^'ql e+6'Iq, t gt, +t, etq e^l€4. (2) Ag9 44 ral 10-108 Au-AgEt= 44 900 800 700 600 500 400 0 10 20 30 40 50 60 70 100 Au Si wt Vo 110 c 100 u{ + :.8 10-109 Au-Si-sr=el SEl|E ral 10-110 Au-O.s%SiEt= I^l E= ++ +ql^-l +++ dzle+ Eg ds. ilolq,4tslcol ilq dd4lEql ^I+q. 7) ole-lql il4€- 41E, BBEL+, "J.l oJ+, +, E Fgtr ^I+84. t:B 10-1111E =Cg Ag ee.eo/o4 a +=+ izl oE +"J+ .Jtlq =zlolq. ol4 +4'-4? sotot44 ^loJ+AE*"-4 50m1, so/o44 r+EltI.JEts 50mrg *42 soto q4 ^l.JsleE+E 50m1, 5o/o44 ++tI.J _ Ets 50mr ^l+6194.