268page

256 ^11108 Hltr-Er.=el ^! (1) Au9 +e AuE d€€ol *Bal_z *g +r+ de=.s.7I*g + ilgq,qlrlcol +9q e* + olEql= B49zl 9*=+. E+, dzldsETl ++6Iq,7l* +++.H^lcg z) 1- -l =4. E 10-10 fl=+q Eal4 dtr f+.J AuE 99.96o/ooJ^Jolq, +q EI+=** K-E- -E^l6lq, z4K. 3.s. 99.99o/o3 u-lalrI E U I. Q) Au9 4.4 +E qq, *4+, il4* Fql fld}al ,^olq, ulff,€]E eltr+El ^I*qq * _ a, dzlzl-E _ tr- ^I*q= F *84 0 E +,q+ 4i-B-E r}*gr 9lq. = .4 E- Ru Rh Pd Ag Os r Pt Au fl^IHE fl^FJ ,J8+a 4xl8#(nm) a C Hl= Etr(K) H IE(K) ulE(J/kg K)) (298K) d"JerE(106K-l) c7l^l-dE (10-8 ,g'm)(293K) c7l^l-d8Ezl+ (273-373K) EdEE(W/(m'K)) (273-373K) 44 101.07 hcp 0.27032 0.42817 12.304 2553 4325 242 6.75 6.71 0.0045 103 45 102.91 fcc 0.371559 12.41 2233 4325 248 8.5 4.33 0.0046 149 46 1.6.4 fcc 0.371559 12.41 2233 4325 248 8.5 4.33 0.0046 149 47 107.8697 fcc 0.40n4 10.49 1235 2468 232 19.21 1.59 0.0041 419 76 190.02 hcp 0.27352 0.43190 22.48 3300 5300 129 6.57 8.12 0.0042 88 77 193.1 fcc 0.38394 22.65 2720 4832 135 7.08 4.17 0.0043 148 78 195.09 fcc 0.39321 21.4 2045 4100 132 7.97 9.85 0.00392 72 79 196.967 fcc 0.407864 19.3 1337 3240 130 14.43 2.125 0.0034 293