188page

176 ^1l9Ar tr -sf=g 44 E+a4olEql ulall.r'l AEtl *zl"J zloJcol aa_ g6}q, oie-Iol e._u4E tt6l 4. "JHI4 os B+e+ rg HEI Bg oJ+sl^-l zlB6I= gi.lEl= =dole} alErl ol4e. oJCol = €ElolE= €zl g6-J =zlol4. trB e-3819 +4r}g aso'cql^-l +B6Iq 580cE_ 'Jrl =d+ €ulol v_ =4o14. al. Tt+ e^EllLlolE tzl E gaEI'IolE ^JEI ql^l +B 6IE ulrllzlol E E HEI6}z.l"J d+ ulrllzlol e zl 9z) dq tSzlzl"J B46IH 9*tsol g.Eil4ols lElltr B=tr}. olAg t+ gaEil4olgr*_z +tr}. tr? g-sglY r.L3o/o6 zo}9_E r,oso'collr-l +ts+ =zlolq, 4} + gaEil4ols(retained austenite)tol gg tI= +4BE t+ gaEil+olEBol 6l +41 444zlt +irloil^-l= ulejzlol EE Hsl6lTl 4zl 4Eql -uH4 ?ol a "J ol 4+. t+ g.EI,Jol =9 *g +r +l+r}+.J41 |zlelzl f+q, Et R+a 3sz1 +oldf+ r*olzl.a 1,000"c +="il^l =14 _ e €4. ol =zlg A1 H4d olrla)rl = zlalE a4= 94 E"Je+ g.EI'Iols t4ol4. raJ 9-36 Ef EJ!^f 0l E 4^l( x 400) ral 9-37 E+^Efol E( x400) ral 9-38 +HIolE( xa00) ral g-39 I|F g.rEll+01=(x400)