184page

172 ^1198 tr -Er=g 6! ol ,tz €El=3.J4. Acld ol^JoE gEE tsolfl d-J ,\44os.J6Iq qlr+ol E oJzlz} €z]6}Zl =ql+qq 'Jt rlHlulol E7l lamellart "J4ol E.E Ht4. Ac3 = ar++ * zI ts 46IE di| rlqlelol e7l e tzl 'J g 4ol E E 5.z1l t4. 3. g=tr ,t+ zJ6IZl 6Ia AEq 6J^Jg 961] 6l= gr-lr-]tr^] g.Eil4olssl gE_a+El ts4.J 4+ r ts44sql 4s+ =zlol HEI+tr}. ts4 E+ol HEll= zlz)alzl 9latl +86l= ez+g B+e(quenching)olz} 6tq, ol 4 +4+= a4g,l+ t++ u| ellzlol E(martensite)rzl olr+. B+a gE= a ,tE =cql q+ Qeq o}+.qrlql .r-l A.rd, +*4zlolr..lE Ac,f; olrj 30-50C +.J zl9f,zl+ + B+a+q. irH e-3019 ts4 4s. ?zlql ql+ s.Eil+olE E6l= +ElUlH4. B"4q I Bll ^ -l +EI+= =zl g ulullzlol E(martensite), E +a4ol E (troostite), €ulol E (sorbite), glql+olE(austenite) E +zlzl ++9 =zlol 919q, -L +ql^l AEe+ rt E7l 4 ql e 4+ ulullzlol E ol 4. ulrllzlol E7l AEzl ? ol+g^]= 44 E ol,til E], +tsgtr "J+.4+*q, +}'gzlol 9t tre4z}9 ,JEl 5etr ^il zlzl3 = + 91tri. ffis^ql+,E r-tl zL ol *71 ft ---V/ oil 3 u- €zloJ= ) (u|{z}ole +r,}zle} "Jd€ 6+9 g4olE_) lulQlzlol e; reJ 9-30 'J4 *_= =7loll cH-d 9lE1lLfolE E6H (-s. e-6)e +4rlg 7r.+nlql^] ts49 "I B4+E"I E++ HEICCEoI BeI4l q= ag E^l+ aolq. trB e-311 2 0.86o/o Crlg +ts + =zl ol4. (a)E 760 C-tr +El +ts 6J ulellzlol e =zlg +4t astr e^J ulrlzlol F 449 4E+ + fltrI. +'J+ rJg Hq =g (414".|= +€4ol = ) (€4"1 = +._IrJ4 ,t)+ol = )
184page

3. 담금질
184page

3. 담금질
184page

3. 담금질