205page

+grl8l'J 24. o}=.E-ql I + +rt *dl z;l7l teAlZJ : a 4 E:NS 7 ,q+ r.J 4. 4.a ^JErl= EA+ + d?l r'91^lE oN+4. , -1. zjr.B *"J ^l E+Eg x]l 4 aJ + ^}"J +4. +. d+r+ zilE9 ,J+g *zlalfi +4+4 ,r'f zl ^J "J g o aN tl z) Pl t1 out zl o ,rl z] z.l a Ll- + 5-- Ei 6I l -Z I rl o (%) C Si Mn P S +4 0.1^-(1.6% 0.2-0.6% 0.6-0.99',0 0.0501d 0.050]d €4l4l,l 4l*84 il vH4a+ _ E- 6 z) rl zll ,tl z -T zl zl o ol }J +41 s+ ,ll l- J 7 :5 ,tl -tr _ E' i,l* kg zl C, lr1 O 7l ) - E Ei o 7l 6F o IE. --t ulxl L:E *a ! _ F E 7-l -- 'r E El t _ xF n7 1l -rAA.l (70d ) I _ _ r- el 4 ]E o rr ,<-] 10 8 6 zll _ tr _ zI d o1 }J 10 B 6 ,1.'l _ tr _ + z) o 10 8 6 t El z) o E 10 8 6 4l zl + ol }J 10 8 6 + g 7) o a u 10 8 6 d - -t 7- .! z-l 6 10 8 6 xl-o{ tr{ 7L -i tl 6/l (30d ) zl --1 d }-l H} o B] }J 10 8 6 zI l o.l 1l Etl E I 10 8 t) zl --1 o.l rl t d 10 8 6 ^l7J trJ 7 I . +..g^lt ( )E =4"ItrI ( )d +4 z++ +B *zI -izl ^ _ r. zLi 't i+ z) zl i" E -r97- /x. \! E.