36page

^1t6= PCBSel 5 7l ?alE= 29 71. "-4 =d3l Eg c+d +aI +4Ee"+E 7lE aCg +4, slt, gaol€gE_ +4, +tI+EF t"J d+Cql €'Jg +=.+e-l Hlzla}g +tlE Es.zl +9++ sdgol =zl 9-r. r oJ d4C"l .J+€4. E +4 EE= *Al 6IE SiEiol +46Ir t"J'S+C ol ."tt}€tr}. +4 EszI Li+ zl6lqE +ald#,Js.z; *olrl4. +, +?-l ts.Ez1 *9++ r"J darcol 6JtL€+. +t}el Es.zl +g q= Eaolgg tsE= +al ulql^l *+r, *+E+9 ulzlg 9sz1 9l+. st zld+,JEq^l t"J d+ce .J+€+. u[. E==z .l ss.zl +E6IZI EsH E:g d+ce zlalslr xl dF,Js ++ql^.1= +E €,}ol +C6Ir, ?z}4l9 AEI *ol #zlq}4. T+ d#,Js= *g++ 4d.Jol z-Al 9-r. r"J d+ce +al €+. rHlg +?+g +<I 4A1 aa++.qr+= €+ _ oE 6Ir EtI 3-4e)/h f,{}^l zJ4. 4214" e q+ +l^l= u}rrg EaBz 6}+ E olEd9 zIZE 9.421 9l+. €;izlql +7lE g"Je zlrzl elql g-Jqr E ;rj=c1 ++9q qEE goJol 9zl trIEql *71E g"Je aEtl "-iolo} +4. rf. trl^1!= a+= E=el Eg c+d zl 9zl"J q^€l =ulz| =-Al Eq 44 4uulzl Zl €tr}. 9HI4e_tr- zl*9 +4171 1.6 mm4l^-l g +Aol 0.8 mmgl 4+, Dr 3Aldm2ql^l g5%, +aol 0.4mmql^l= 80% -s^l grl4g-a 'JHI4.J 4+ s'H+9 s.E+ 7l+ g.Hr+E s.# El= 70% oJ trol ,q+€+. af. trl^11= ^+E E=el zlt " .|,.1$. ^+$: Efiql^l EzIzI 9= ae zlsg BCol4. ol zlt zlsg g^Jg "Je 4g+ +tr|. (1) a=+ 7l+g Eql Bg ox, +, ++sql^] 41"199 s1r(swellier), "*H+ ql ^ -l= +dBI+4 EE .I^l E trEaA (clearner conditioner), v]]eJs=ql^l = 4zl +4E#del tC =elLi zl 4ql^l "J+ql^l 9ol ,J-L Eqe+ €.ol zl srilql *z1z ,Jqlrl zJ4. ol *7171 ^J.lzI qq s He=.E EE EEg 'J dl6Iq zlE(void)E € ^d ^l A+. (D € qql €+g zl?4 s€CE"l €zIEt 4+, zlrzl wlzlfizlz) gBzl q E-ql s4g 6E€- *alla}€ zlazl B=4.