98page

--< LllHlZl0lEl Soll^l Programol 8dElfl=^l ef?]-Lftl. r aJ4,J0l LllHlzlolEl Eoll vitt_tolal= 0|=9 uPraJ 0l SdElclo F -zrtl. e BAloil ^l.Eg root E€ Manufacturing CreateSoll.rl =al-dtl. Create ToolO lo l=. Type mill-contour v I ParentGroup @ Name l|I||!!----_-] t oK I t Apprn t cance{ I Subtype @wa&s< h 3 7lE €5 ilqe 6lq 4g -dti oK+l== =+6G 4g= !f+al -zrrf (D) Diameter (H1) Lower Radius (L) Length (B) Taper Angle (A) Tip Ansle (FL) Flute Length Number of Flutes Z Oflset Adiust Begister Cutcom Hegister Tool Number Catalog Number @ B?ot= sd Typeoll,ti Mill_Contour= dElUltL Subtype3 MillHE dEl-LltL Parent Grou€ Generic_Machine3 Cejall 87ol=oll CAVIry_MILL= g+6G # 8d-Lrrli OKsl== EBa|@ rf$ ffio+ 'JGlZtl: @ =+la "J =+flE s+ #9 Diameter'zJoll 10= gaj6lr Toot Numberoll 13 gaJ:LltL ralE $fg lefl 10mm-E gajol qq t +EE= T01-E Elcl NctllolE]7l-=ajol EtL rl= Ed w & &0.I t oK I t Appilyl t-cancei I mill-contour v GENERIC-MACHINE w lcavity-mi I I @ sdEJ =++sr Name GENEHIC-MACHI ath E Unused ltems fi cnurv-ultll { t+ LllulzlolEl 80ll,l.l raJzl ,J0l Cavity_Miil#)l U dslfltsxl ej?l-urtl. O Geometry 8€ ManufacturinglJlulzlolEl 80ll,(l MCS_MILL= El+l MEBEIEee =al-Ltrl. ral tlB Edit= dE4dl-q =rL GEOMETRY @ Unused ltems B6 JD Create Tool x I uilling Toot-S Parameters G Operation Havigator - Machine... $ Operation Havigator - Geometry fJ