94page

10. Feed Rates Set Non-Cut Units Set Cut Units Feed Rates= ++g sld+E "l ol* +E= xllq4. scol+. E6J ol+E {tg E'} oJzl E= qd R "Jil E?l(rprvr, rpR), E. "lElH ++l +Eql A+ E'J "J4"lel E= qd'& "J4"lrl t?l(unnpu, MMPR)E -E^lg + gl+. 7le ol+Eg 10 rpM(oJil4l ++l) "i ro MMPM(EIEIH tr91)o14. E Speed o Surface Speed :*+9 €+ +Eol+. ol Zlg +EE 4 ol Eql 9t= €+ E^-l4q^l E'J. qtr sE "lEl ++lE +a+4. ol <te ^flE +E= 4ltg oll rl-*t4. o Feed per Tooth : ol €'J ^ll4€ z]]EE "Jg +4t Atol+. +A +fl= "Jil+ "J4"lelol4. ol Zl e e+ ol+fig 4ltp oll ^l-SgtrI. o Spindle Speed : ^lZ} R Eld+E 4€= +E= CE ++. r RPM : E'J Eld+e ^g= +E= AE.J+. rsPM : E'J +H ol+o_tr ^€= +E= A9++. I SMM : EB +E trIE]E ^€= +E= EE6J+. E Feed .. 4 +lilE olE +EE zllqB + gltrI. o Rapid : Rapid= *+ aE q cLSFg 4* Coto dgl"J 4+g+. Approach :Approachg ^l4dql^l tlE flrlvl,.lg ++ olEql q6l] zltE ol*Eoltrl-. qEl +Al . ^I+6I= BE "i TI]HIq "JB eqeiloldql^1. tI +4lql^J +g +altrg olffi xll qdlTl glaH Approachol*# ^L+oJ+. ol+Eol 0olH Rapidolffiol ^I+g+. Engage : tl"J +lzlql^l z7l 4+ +lilEE # olFq 4q zlAE ol*Eol4. ol ol6E g +|jrzl. 4s E + 7HE EgLe 4 RetractoJffiollE 4eo g+. ol+Eol OoJH Cutol+Eol ^l-e'o g+. B2 ID Feeds and Speeds iPFeeds and Speeds C