64page

Assemblies lnlormation 1 !&- E Curve r - :k an obiect I g1 fxtrude.., x Associative Copy ) i Bevolve,,, B Combine Bodies ) Trim ' [l CYlinder"' 0ll+oll,rl lnsert ) Design Feature ) BlockE d Ej-LltL Block9 El"Jg F trrl ts01= ^1tr6G Block3 8el6lts + Eru EloJo+ -LltL Typeoll d'l0ll qal,tl "Je-Lf ^l+8H= = + ?ltL Type Selection Steps Heisht (ZC) Boolean Operation a w lcffir Block 4E lngeil Fogmat Tools r R St<etctr,,, S Datum,/Point @ E?rE €E ESel ul-=J Eel rH4d F tr= ^'J tr= 0lE6lq = al:Llt[ @ Bbck cJ€ oK$l== =al6E raJrl e0l ==01 ,J=cl Tlq: q7l ^l ==4 3E E80l +E= 6f7l 9-l6H^1 ==0ll FBE = 4E^lZ H^l @ Btock Eol €E Heisht (ZC) Ulj , * l+J Boolean Operation a w l-iancef @ FEE €E(object Display) 0ll+oll^l Edit ) Object DisplayE CEj-Lrtl: Edit View lnsert Folmat Tc Undo List ) X Delete,,. Blank .,J Transform,,, Ctrl+D Ctrl+T 52 ts01= 50eE trld6q =tl. Monufoctufrng Creote "ll+ 1l6lahl iP Block A I Block t? 0biect Display,.. Ctrl*J