59page

#e.l 43= 2.+ Hl+cl +r # EEoil 3g gaJEf rL Display Tool$ 0lE6|fr SIEJ $ffi 6f!-Lltl. (& =+ otat H7t raJ7l 2J0l gaT l SdEJ a= EfJ-=f + ?lrL OKsl= = =el6|q 4E= Df+al -zrrf. Ed=oll irl= #EaE golE_E= 6f^f Holder dE-4 # SolllJ =J Dll+= HolderE Hl+cl =tl: 0l =rle] E+= g+-=t + ?lrl: ame I Pat GENEFIC-MACHINE slUnused ltems BOUGH-MILL SEMI-MILL LllHlzlolEl 80ll^l U=GIC 37Hel g;5 Ef?l-=t + ?t; =+ Erl ulalHTl raJrl e0l 8+oll =tl7l+7lE Ea_e E + ?lrL Hetrieve from Library Export Holder to Library Display Tool tlK, l t-Back ll can et I Finish _ Mill= CEj6lG MB3slE= 0lE6U Edit= dEl6l TlLl tl-al= 6u^l olEge =qaq: rJEoil^l tl= -= .rJ IIH ole{ - . -l OJ- i=-r (0S) 0ffset (D) Diameter (L) Length (B) Taper Angle (Hl) Corner Radius t- Add _ l ^l#ll 40, rJjl 20, Bl0lul 4s 10, aq HJ3 3= g+Etq: 'J= galEf rl3 Display TooE EalalG =q= El?l-Lltl: -1zl-Jl 7l JE.LI E GENEHIC-MACHINE Unused ltems FOUGH-MILL SEMI-MILL JPe Operation Havigator - Machin...ffiJ iP Uilting Tool-Ball Mil! o n OJ iCF rD N) q) l C + 0) o c = . l (o o .t o I o E lr ruI 0I oll d Operation Navigator - Machin...EJ 47