57page

T7-' t+{= /\l;(l o I UY =d Z Oflset Adjust Begister Cutcom Hegister Tool Number Catalog Number reJ4 #01 Tool Numberoll 1= g+-LltL rfp S5o; ^lt= CAMIE= 6l=rll EBf= +^l *se_=e "Jaldl ^l PJofE EJrl: H rlal H7l Material : HSS Display Tod3 0lE6lG "J=GlTl # efoJalG Erf. raJrl ?Jol #) I 8dE a= Ef]-=f + 9ltL OKsl= = =al6lq 1E= rl+al Errl SdEJ # EJgI Operation Navigator0llll Tool ViewE =a-,ldl-q LllHlZl 0lE1 6rE #oll aJ-zf 6reE Ee-LlrL raJ4 eol EJA| #) I U=qTl a= q?]e + flq. r _ sg Unused ltems fl nouoH-tvttt-t- xl^l ,, .r H/\i o-tot oo Type Parent Group GENEHIC-MACHINE w Name I semi-mill rl^l Create Tool0l0l== =+dG raJ4 eolEE/MB ;E C=l-Lf+. ral-r. =+ 0lEoll Semr_MiilE 7l"J-zltl. "JaJgl eJeqgeE OK+l== =+-Llrl. #^t=H=+€g Ballg ^l=€ 6o+ Hl+cl =rL #q -J+E 2E oJa-i -LrtL ti= +Eol E+ts 7E:6ftst1l gef= +^l -eJ=rl. # Seql BBF= += E+ts #q ^le#olrl. I ?5 00u0 0 0000 50 0000 ? t Export Tool to Library Display Tool (D) Ball Diameter (L) Lensth I I Operation Navigator - Machin...8 o n ) o, E (D N) [) f c d o C = . l (o o o E o E lr ruI OT ol, - ir ultttns Too!-Bal! Mlll