51page

Cylinder ffi lnsert Folmat Tools St sketch,,, Datum/Point Curve Curve from Curves Curve from Bodies Assemblies lnlormation SiI 'l}. ) , an obiect Combine Bodies Trim OffseVScale Detail Feature olEol|ts Dll+oll^l lnsert ) Design Feature ) Cylinder= dElEftL C/nderE ^11^l ffi S.0l fl71 - ,J= + ?t= TlEoltrL fl7l=g aT lel ?l^l= "Jal 6l-q ffi= g + ?ieq, EXrudeel Revolvex]= +E Etts olE-=f + ?ltL 6* cylinder +g€g CylinderE ffi Ezloll "+flll 6H=JEIE 8E= "JaiolG -dAf= UEtl. ?CP 1 E4 83 cytinderg 4tg Type= dEl6l= 'JZlolrL Diameter, HeightE CEi-LltL Diameter, HeightE fl7lEel ^l=zl =01= 0lE6G :d Af= U= + ?l= TyPeolrf Diameter. Heisht Height. Arc I oK l t--Back l fcanc;n +E E&A SubtractE CE-q-LltL Subtractts 7l=oll ?lE Hfrl0ll^l E^l] u=q^l= Hltl= ffi|its aE= -drL + Revolve-tr ?]6|G U=cl^l= ESol 7l=0ll 9tE ultloll ^l Eaf^l LlTl= lE 90|-LrtL OK+IE= =ald|G ffi = rf+al -dftf. r=zl eol -d801 U=q fitl. ) ) ) ) ) €D ^t= "J tsol €E ^Jl flil 'Jzloll^l= fl7Eq ^lt= g+-Lrtl. TlEol ^l EE SO-e-+ dlr tsOlE aQo + "Jaj-zltl. OKsl== = gIEF€tr F HrH Ezloll^1ts fl7l$el ,J-BF= €!-LrtL q7l^l= raJzl 'J}l ZC Axis= CEj-LltL ZC Axis A+ot* ilr { :}- ^y t" I Irlrlrllr J 0,0000 K 1,0000 ,f:, Cartesian (-.i Spherical trtr t---oK -l t--e..k _ l t- cancei I iP Vector Constructor G ipl Extrude,,, :' Hevolve,,, X H -P cytinae. I o n J OJ E (D N) 0) :l c 0) o c = . f (o o -t o q) o .E' 1r ruh 0I oll - 0ne,,, 39