42page

I sBq ur?Ir.!.:) sscrroN A - A I File Edit View lnsert Format 1- - 1; Shape Sludio,,. Ctrl+Alt+S / ", Drafting,,, Ctrl+Shift+D v, ' Adyanced Simulation,,, Mqtion Simulation.,, lr Manulacturing,,, Ctrl+Alt+M I Gateway,,. Ctrl+W Assemblies PMI All Applications ) ^He8 4"J= UErL ^HeE 4g= 8€-=r nHoil= trlg ?l^lel trlgB= cEj6|q 4g= u=tl ^HE8 trigol U=clIlE GatewaydEHe oEOl LlEfLJtf 39or1+-r. aJ oi I l.j _".J aJ = d El -Lttl: sEcrroN B - B .xlrplts EJll R 4 3E u+raJoll,(l E.JaJ c=l llxl ffi Format Tools Ass Curve Curve from Curves Curve from Bodies Design Feature Associative Copy Dll+oll,t1 lnsert ) Sketch= dEl-Lfrf. ,rfllxl= EE 8oll "Jr=JE r=J + ?l= TlEolrl. 0l 7l- 0lE6G :dAfol ,J=GIE + ?l= EE= r= + ?lrL ^11^l 0l0l== =aldffi raJ4 eol !g EE= dEj -=f + ?l= 6f0l galq: q7l^j XC-ICEEE CEl6lr OKsl== =a-rglt; 30 V- Monufrctuf*g CYeote "l$ 116!a}-rl t' A Staft -
42page

따라하기 1
42page

따라하기 1