278page

@ 7l= ^tEailolC A= 0lzHq raJzl ,J0l Verifyol0l== =+-Lltl. 0HLlqlolC E rP 2D Dynamicee 6la E6l= +E-" 6tr= -?t Fl Play+lEE =+6|G ^EalloldE zlE-drL F E., :a Eg t--R-l I Apprillcance| Path E€ Tool d:a Q::::D glel r=4 z;ol 7EE a= E]?]-g + ?lt.L oKtfl== =al6G ^lg= rf+al -drf. raJ4 e0l LllulllolEloll,(l Flow CutAEE ?lrf. of^lE TlAf 4E0l seslflrf. 6l,016l r'- -+ J= -T- IIEEI - @ 7l-- ^tEallol8 FtSq- 7L h. Beplay 3D Dynamic Generate IPW Faceted Solid [] Check for IPW Collisions I Check for Tool Holder Collisions Heset ! Suppress Animation @ NcqlotEl gd E Unused ltems j I=t PRoGRAM - ri F=r cAM-r a-.- raJrl e0l LllHlZl0lEloll,tl Cavity Mill= dEl-dtrL Lll 4 g= EF CE46G NCt1lolE1= 8d-=f + ?leq, 6Ll9 4E= C=j6lq 8d-g + _ E ?l+. q7l^1ts BAr AEe Cavity Mille-l NctllolEl= 88dlG EII @ NX Post Postprocess CE-q Cavity Mill= CEjo.fr Manufacturing Operations0llll Postprocessolo l== C=j-Lltl. oll+oll,\J= Tools ) Operation Navigator ) Output ) NX Post Postprocessolll'l olol== *= + ?ltl: 266 GI UN g ,J 't Operation Navigator - Program... E