236page

E O =+ees€ Generat€ =al-LltL ral$ rB4 ,Jol #?387|- I dE a= Efl-g + 9trL =i+ 3E= E.E =?7l- A16l e t4olE^1 7|.$0l != X= grfl-=f + ?ltl. r=7|- ?Jol Verifyolol== =a-,r-zltl, ral +B 2D DynamicE d'l6lr PEy+lEE =+6|G /.Eallold= 7|$-Lrtl r=zl ,J)l ) E0l Elfltl oK+l== 3ala|q Aq= +al -?ttl. rf O 7l= ^tEaitotc a= w O Create Operation Cavity Mill= 0lE6lG TJAf 4E= dl1ltl. Subtype r=m lirr ;l li\=!l \nA + Program Use Geometry Use Tool Use Method Name sJ {o tno +E fr PLUNGE-MILL WORKPIECE FLUNGE-MILL w METHOD CAV IT\/-]'IILL I oK I [Apphi _ l fEance{ -l r=rl e0l Manufacturing Createollholl,\l Create OperationE C=i-Lltl. ral +3 €88 Program, Geometry, ToolE Plunge Milloll,\lel d+,\l.-Br.r+ Eg6l 1l -dtl. Subtyffi Cavity-MillE dEj-zrtL OKslEg = al6lq rffi ffio+ 'Jqaql Heplav 3D Dynamic Generate IPW Faceted Solid 224 L. JI Create Operation TT