235page

o lGl.^l Geometryollrl Select+lEE =+-Lltl: BtankE CEI-Ltrl. ral +B @ Auto s6np ffi r=7|. ,JOl Auto Block$ cEl-Lltl. ral +B ZM+uJ-3r o+ )1tl ,J 10= gaj-"ttl. ralE qEe.l el+^lE= 7l =e _ + z+HJ-8lq+ 10u= = ==01 gdEJtl. r'l Features i',r Offset from Pafi raJ+'J0l Manufacturing Createollhollll Create OperationE NEI-ilt|. ral +3 €lEJ Program, Geometry, ToolE CEiZltl. OK$IE= =al 6|G tl= 1r Eo+ Eq arl. O cut Method "J stepover€E Cut Method Stepover Distance Step Ahead Distance Max Cut Width Distance eol a|EAf0ll^l sJ^lql !c eJeqg oKrl== =+6|q Cut MethodE Follow PartB dti-sltl. Step Over, Step Ahead, Max Cut Width= Type= ConstantE dG 'Joll 5= g+6G =rl. ddE ==3 ?19 raJ4 o+ a-t?!:* + ?trl. 4q0l ul+ll -sltL rype @r@ Subtype lptr & llr-l WOFKPIECE w O Create Operation 223 Manufacturing Cre - o n ) OJ E o @ ! c f (o o = l (o 0l:l