225page

t Plunge Milling-rL+ Plunge Millingol treloll rH6lq golErl. Plunge Millingol Edzl 7l5oll rHolG golErl. q+ 6f7lel =Jfl zlrllE 5alG Plunge Millingztr€ 4tg6tl Etl. 3 a Chapter
225page

Chapter 8. Plunge Milling가공