220page

919 r=Jrl eol Cut Areaolol== =+-LrtL 0l 7153 ^lg^7l- g6l= ^lE= EAg Eo+ c=l6lq c=-lEJ EolltrJ g:1 eETl 8d6lzl 6H T= 7l=olrL Setecttfl == =ald|ff +3 ffio+ EGIZJIL tr{ /\tEH L-- L-- --- olaflel raJ4 ?01 SelecttlEE =+-d fl raJql E I E E= of$rtr ^lE =+-dtl. oKsl== =+dlG 4E = gE-LrtL Generateolol== =a-rd|ff $7 3e= 8d -dtl: raJ+ eOl =Je-Lf +?0ll *a z3E) l8d Elfltl. 5H AEI| E"J6lZl t^l-zrtl. r=7|. ?01 Cut AreaE d.l-sf +EU 7tra)l E X= afl-=f + ?ltl. OKsl== =+dG lE= 0f+al Ertl OlEollts 4mm# 0lEdG trJl= 7'-l:E €^l-zrti. Manufacturing Create0llholl,tl Create OperationO l0 l= = =al-Lltl. ral +3 Use Toololl,\l 4mm8??l Flow _ Cut _ 2E dEl-Llt[ OKsl== =qdlq rffi ffio _ + 'JclzJrL Tool 6:A Q::::E Type Subtype e ln^ + Program Use Geometry Use Tool Use Method Name t- oK _ l t--Apty_l l-ca...{ -l N NC-PFOGHAM w W0HKPIECE w FLO\.V-CUT2 \r METH0D v FLOIt|IUT-S I NO 208 Flo\ru fttelp rh T'7 7i= H I o I o+ oo Create Operation Io G