197page

@ Boundary GeometryE dE-4 @78 qa€tr raJ4 egl -ddql EF]E= C'l-dtL ralE Hl-fE oJ +9 EE9 Boundary GeometryE €EEJtl. OKsl== =ald|q AE= Df+al -drl. @ Cut Anset €tr rlrl Boundary Drive MethodS0ll,\l Cut Angle3 User DefinedE Bl+Gl +-r. Degree'Joll -45= "Jai-zltl. )l t trlJEJ0ll *V1 zlEE "J+-"ltl. Zig-ZagdJ4el 7 E trH EJ0ll,\l= Cut AnglerJ= g+-=F + ?,tIloJ Er-f= 7E6l = )E trHEJ0ll,tl= Cut Angleol HlaJdal EJtl. r=zl eol trAfEC= CEI-dti. Stockoll,\1 Part Stock! 0o+ -Lltf. ralE 7l-S q+71 Oo+ €lEJtl. 7|$ 3^l= r=zl ,J)l 7lE zJe.E rf Etl, OKH-|== =+6lC lE= !l+al -Lrtf Strategy Multiple Passes Stock Cleatances Part Stock CheckStock I 00909 Part lntol 0,0300 Parl Ouiol 0,0300 f-oK- _ lt--Backlfcarrceil @ Stepover €8 Stepover Distance Step OverE Constant-B 6G ^]tr 'J= g+-dtl. Distanceoll,\i 7'1al 'J 1= "J+-Lltl. OK+l== 3alaG rfff ffio+ ' -Jq Ztl. 185 o n ) OJ E rD Or