195page

rl+Drr) I A AA rlfizl z;2 rzJZ trJ+o|fr gAr.AE= !^l-dtL #Uq .T02, # €E : E E/Hl rl3 6mm , Tool ?ath 7J7l: 1mm, Eltr+ .130orpm, 0lA 250mm/min, zf A LeJ 0, 4111 +?l? 120x120x50o+ -LltL Uftr ts 0l= fltroE+E] 1QOmmE++ -Lltl. O ++€tr gArol ^lE-=r 315 €g-zrrl. ?lel 4zoll "+Zl #9 EH= "J+-drl. srcrror.i B-B .x,rigi- 3a R < flol raJrl 'J0l Manufacturing Createtllh0ll,\l Create ToolE CEI-Lltl. ral rl3 #q TypeE Ball-MillE C +6lr # 0lEoll Fixed_ContourE g+-zltl. 4E0l eJ EEIE OK+l== 3ala|q rfff ffio+ 'JGlrJtL @ rle "J 37HE gal (B) Taper Angle (FL) Flute Lensth Number ol Flutes Z Offset Adjust Hegister Cutcom Hegister Tool Number Sub fl &&0{ 183 o n J o, ]C rD o\ IFJ E lt x o o o o l o C l \l oI Parent Group Name iP Uitlins Too!-Ball Mitl Too
195page

따라하기
195page

따라하기