153page

Type mill-planar v li u trt1, m NP Wffi&&U 0<I Parent Group GENERIC-MACHINE v Name t. -orl It Apdylt c*.'| raJrl #01 ManufacturrngDll+0ll^l Create ToolE dEl zltL Et9 Subtypeg E/M#E dE4Eltl. #el 0l # MILL-+ 6E Parent Grouf Generic_Machineo -+ -LltL OKslE= =a _,r6G rffi ffio+ 'JqAtL @ =+sd #e.l 4e= 6o_E -zlrl. tl= ,"1?t lE €g ztee df r AE= Di+al -srrL 8lE dddlTl I0ll DisptayE 0B6lG U=GlTl # a-Rl6lE^l Ag= t^l-srtL oK+lE= E4a|q AE= rl+al -urtL oJ=GlTl =+= raJ4 a0l LjlHlzl0lEl doll^j Efl-srq: O Geometry €8 Operation NavigatorSollll GeometryE dEl-Llqr raJ tf8 LllHlzl0lEJ Soll^1 Workpiec€ dEj6|G MB3sl= = oB6G Edit _ = . =qaq: @ %n€d Material : CAffBON STEEL ParlE d=iafz Select+lEE =a-r-zltl. ral +3 rzJrl eol E.JaJ EAF= ^ .|tr =a _,r6G dElzfrl. ^lgol eJe EIE OKsl== =al6G 4q= rf+al -zlrl @ %rt€€ 0laHe-l r=4 Z'01 Btank= dEj6lI. Setect+lE= =+ -zltl. ral +3 Blank GeometryrHtrlArlfojllJ Auto GEOMETFY r,i:=l Unused ltems - ,A MCS_M|LL 5-Parameter v (D) Diameter (Hl) Lower Badius GENERIC-MACHII.JE gl Unused ltenrs B { Operation Havigator - Machine... E Operation Hat - - Geometry A l2 Milling Tool-5 Parameters o n ) O) E a (.rr t'I, fi q) o o = -J o g \J - 0l-J