148page

o Wall Stock : ol 8Cg "l+6IE Geometryg Watt GeometryE r|$g + 91trt. Wall Geometry. € 46IE Wall Stock#trJ# 4+g+. Strategy Stock Connections Containment - F I lFinal Floor Stock rt--0-'0jt]0r nnal iloor DIocK u,uuuu lntol 0,0300 outtol f-dfdm0l f oK _ l t- Br.k _ -l l-carrcei-l Region cut patternsqls+t}zle ^I-&6IH +94 ,J+ 4Eg +B g+ el+. ?5,0000 3,0000 0,0[00 0.0[0t] Region Cut Patterns4:*tztL 4?+E Cut LevelBs zlBxlzl g6t. 7|*4lHg zlCts + 9l+. + 6J zlzlg 7|+ ullflol ol{, €4 4olql q+ +=.rll 7l{ tllHg +qg + ?l+. ^I+6I. ,JBg +dg Mixed rypeg zl+ 4Hg Cq++. r-fl +g Generateolol*g =q6IH Region Cut Patterns4sltz|7\ trfl+. 4Eltrzlql= 449 Cut LevelEB 4)-e7l 7l+ol qq fleq, al^E= ol+6}q Cut LevelB 7t+ rlHg €c6IE g+. Cut Method Stepover Percent Blank Distance Depth Per Cut Final Floor Stock c ltr rl= ,3 +E trAI gqq 471 Ll= trAr tr|1EJ= -g=J-dtl. trllEJ= trJd-drl. 136 $Go". Mi[ Type)r[3 !P Cut Parameters tr 4. Mixed