103page

@ 7E?JEgd "J ^l=etlold sf?l Cavity Mill 6lollll 6ltrJoll ?lE GenerateE =+-Lltl. 0l )l* Tool Path= 8d6l7l ?l-Lf 4E0lq, CAM^lgoll l -"E 57J= oJaj6H= uH ofxlo]s-+ df= AEoltl 0l 4g= o.lqo FtrJ Postprocess4EE Ef + ?ltl: @ Display l?arameters €8 Generate0lol== =+6lE raJ4 aol aEol LlEtL B a4eE 8d-g nH CElg + ?t= gcol+ raJ4 aol illrElol ?its -"= z1e= \la3 rl OK+IE= =+-LlLl: @ =+aEsd raJal eol =t zJE) I d€Elflrl. +cltl ^z=7|. Hl r-6|q =F ztr7l 8dElf,:^l ql?l6lr oKslE= = +6lzl EIE AE= rl+al -sf + 9ltl. CAMAE= # zJeE 8d6l= q77$lol 1tsU olE Postprocessat g= d:d-g + ?tri. nlxlo_Jce gdEJ =if Ae= 7f^l r ^lEallold EAf= d^l-Lrri. @ 7B^lEaltot.N *azJET l 88ElE raJr+ eol =lE t lEE01 gdsl EJ+. qTlll Verify ololE= E4-ztrl. I oK --l t--Brcil t- c*.ef_-l @ Pause After Display B Befresh Before Display Beplay 3D Dynamic Generate IPW Faceted Solid B Check for IPW Collisions B Check for Tool Holder Collisions Heset I Suppress Animation rA+ ?Jol 2D Dynamic3 CEj-dLl. Replayts H"J B4oE E# E + 9t= E8olH, 2D DYnamic3 d o n ) o) E rD w ()lot, E o = = - r -l ! U