100page

Auto Btock= cEj-Lf rl3 zM+<t011 1E gaj:dr[ E^H jltl tOolo+ tsol0ll o|'|=JElts ZM{tollU lE +7f^14 ,\l 7F.-A^HA zz |$ EelEf + ?ltL olal-Lf UHo+ 1t g0l =71-=-Lf e+qE ^1tr E.JaJ= 6|fr 7E A^Hel +4= 89 -zrrL OK+IE= =al6lG 4ts= El+al Errl: Create Operation !:d Manufacturing CreateSollll Create OperationOl0 l== =alaltL Subtyffi raJ4'Jol Cavity MillE C=l-Lltl. Program9 Mill_1E CE-461r, Use GeometryE Workpiece= CEI-LfcL Use Tool3 Cavity_Mill= CE-l6l q +r, Use Methodts Mill_RoughE dEjzltl. €8-Lf # "! GeometryE 0lE6lG 4E= 6l-ts HJEoltL 0l al-zt HJE-oQ €88 olfifr dEj6G -* fs !tr, E+ NoneeE 6lG Cavity Milldoll gC= 0lE6|G €86|-= oJE-= ?itL HrJ4eE= rlal # I Geometry= € 86G €lEJ 0l== dEl6l= "JE= Lro | ^fE-Lrtf. Main More Groups Geometr\,, Cut Method Stepover Percent Global Depth Per Cut Control Geometry t-pd.t. --]l- crtLr*t.-l Engage/Bekact t- Merh.d ll--ArffiAi'-l Cutting t--c.rr* lt Ar.td** I t Frrd nrt..-lt- Mr.ffi ___ -l Type i mill-contour v Program Use Geometry Use Tool Use Method Name cAV t TV_H t [lK -l t-App[, _ l l- c*rrt I e cut Method€€ Main More Cut Method Stepover Percenl Tool Di Global Depth Per Cut Cut Method 011^1 ZIG-ZAGU^IS d El Ztr[ @ Stepover H trgal €E # Seql^1 rl3 # SEDl^lg +E-Lf z.{alg ga; 6fts E.Nolrf. raJ"+ eol Stepover0ll! ConstantE BB