116page

108 ^11 3 aJ 7161.+5 d Ar P.J B reJ 3-13 gr-Et+ ^l "l trH7HHJ+oll el-Lf ^lCel "Jtr^l [r? 3-t3]ql= + d p(xr, yr)g zl+tr' x44 0 4 4E= ol+= 4dg ,Je 49 e96I= + zlzl *4g H€ir 9l+ gql^l izl* u| 9l= *++4g ol +d}tr ?]6}= zld4e y : m(x - xr) + yr(B, m : tan 0) ..... .. (3_5) os +qal+.[-z? 3-13]el ++ rHg +qTl p(xr, yr)es+EJ zldE d6JH]."] otr- tEJ# ts9zl g.l.= dE x4_s4 v4xzy X : X1* ?t, y : yr + bt (8, a : cos 0, b: sin 0) ........ (3_6) f 4 (parametric equation)ol zll 6'Iq E+ t= ,l] zl] Ef(parameter)z|_rL +=tr}. ,]] zJ] tr f € rlle 4 e-l g zlde g.J+€ 4 e+ ul-{z}zltr_ ,}-}^J g- zlzl4 E=€ g $tqq F"J+ zldql EH6Iq €zl €EI= ?6J + 9l+. [01t8t 4l telzl 2l E z]dgl 4€- "l]zlJE+^lqs +E],Hq+ (="1) [-zB 3-14]ql^l zlde d (1, l)g ;<l+r xf4 _4s"= ol*gE_ ^l (3 6)qll] Xr:1, yr: l,&: cos(-45"): ll \[2, b: sin(-45";: -Ol O)71 €+.rr+r] ^ .1 fallz| ali ollz]]tr+!e 0 0 -t' COS sin