69page

^113tr gr_11rlxfQ.l ea 63 s ^J+g de* + 914. 7l+ qa=alol : 7l+g ?dqe dHI, aalolr-,:glolzl Fg €.16'lq q ]=ilI ol= "J iI4 o E i-14 +4. pop*r qa=Al ol : popE ^Jd LHql drlgE ^J*g -H-=61= pEgE .,,[ -tr+ t#azl q E-{Eql 4+ AH= xil+6}4+ ^}+E ^}+H, FC, zl4 Fg "JLll6I= q gg 6J+. ral 1-66 Aftr Ll1+ cl.^fra||l0l cf. rl^=ejl0le] 7lE (1) +E rlg Hel r.r _ !9 +tr]= oJzlfl +,x= E7) 9l6}q ^J+g lz_!:l s,I€g qle+q}4 +Hg rel6Iq Tlg'J4. (z) ^J+ {lgel 9^l ^Jd'llE ^J+ llgg FE+, qE, +t"rl 9l^l+4. Fs+g t#=J.l 44 + d ^J+g dg6}q, GzJ dgg ^J+=Jg +E6l -H+g + 9lE+ 6Ia, qE rlg g ^J+g 4*6}al q.5Al ol6Ia+ +B *tee. ++++. (3) {lgel zlB B4 Tlg €EI= vJEr+.Jil= +C6I= s.B rl.'J4 EIB="il 9atl zlqg=Ei ^J + FC, Tlg 5C, ^Jd +C, Eil^J zz_169 d4 Fg rl"++ 4+ ^J+, Tlg € 4, *r]|r]] 5ol ee€+. O Eolzl : vdfl rl$E ttal_z z}€azJ ^J+ €=ol zI;614. @ ,llBzl : F4oJ rJ44 eii+g +q HIar+ 44+ql q+.Jnl+g = + 9lq. @ @