180page

174 ^1125| z+"JuJ ral 2-61 H|1=el g.aJ (2) ++ O g€ a=Hq olB d*ol ++ zlEzl 24. @ e=E tB40l ,Jg 4+ #g a=g 441 ."+e 4Htr} zly e=E zl]fE t*ol u+= yJol ++ ztEzl 24. @ e= EEq "I49 4trz} =++ ++ ztEzl 24. @ =r4tr9 ztEzl =++ ++ ztEtl rq. (3) e=q zl* e=q tr++ ol+E = . "l= ,Ja4(hook)E Eq. t+ ++BE 4E= 180o, 135o, eO"-E tE + gl4. olB a=g ^l*6I= qr+ Elq+ql^J= aa4= "J5zl 9*r. 4^\71 ol+g ^I*6I _ 7, F, 7l+ Fql= gr4E F= 4ol td6}4. ?Ja4 = 6llot 6l= +Egtr= g€ e=, =+ a=, aElB, r4=, 7)E't E=+ e= 5 ol 9l+.