66page

58 ^1122t. P.!4 Bz r.#-g-E 6Jtr1. r_#"J++ +E+71 4l zlEfrzl g+ (3) E++ Bt "J z B++ BtI oJ _ zql= ^14 , *xl FE Ez}?ldlql ^I+q= B++ dE+ "Jue+ "Jd+4, r#Eql ql4l6I= ^I4l+ ea "J re+ g 4 + "J zzl gltrl. +arl e+ tdzl Eq oJ4ql ^I+q= E++ dsl "J7= tlEI+Et a=€ oJ= olq. H tla'dzl ql= +a€ +q "J zzl t Er at*E 4trI. ^)7) , str+ d, 4ge rrl+c , rtlgc E 2-20 -=+r$ -J8 3=. z}-!ltsr-B /tLd--l B^iloLa + -1 L:+ iz) ac+ 4 frzll *zI 7lF+ 20 5 25 30 13 7 ,ll **C"l +++ "Jz. €.q_+_ +trI. nf. =+B= (1) E+ "J4 "Jz #+ ?14= fl+E s_sjl .J4 *4.]E_tr yj+(_e_s.rl) "Jrql ++tr}. ul "lE E qlts +zlel Ae r€(Htr) izl3 aC+ql '+q #ql !: "i 7l# ECg g 7)e izl==- ^l++u}. A+ ql4l= rJ+ "J4 ,J4r+ ztzluf 7J4 *^lzl zJ El'J_+_ qq 9lq. "149 t"l "J "tle+ Bfl , "JHI4 oE "Jzzl d€ eF6}zl 9*zl "I+ql "Jr +el'J^J fzlE pql Hl*6lq, riilE_ 9= E^l ql A"J rl"+g €C+4. "J zq 7Jz ,l "+g E C ol zlal o|, zI +^l 7lT""1 A q. (2) ^lEd a+ oJ3(uv) uv(ultra violet rnk) oJ z= zlq dq qlq zlE +El-+ tsJ*g "Jsz "l ^Jqe+ rl rdteE a+9 t 4El5|= "Jzol4. 561 +aE8l zl *e- ?ztEtql 44 7.1* aN "J=-zl e,.791 9le-q, +zIB oJ=. r,|g-,t1 4Bzl9 A.:}ql Erlz} q= +71 *zilE €")z) 9l+ t=4 0-+. zlsld a+ "Jzg dqg g€4.1 9l 9lsq, + 49 "Jze+ ul-ua}€ izJzJ=, z]$l49 CtI^J, **zl , +*dl E y*E old"l 9lq s=B +Hg6J +Eql 4qzll :lr}. ?n * , +a e tld - *E Z s},tltql uI= zlg C 6Jt - +l +c frzl +z]7t 9l= 100% l€Eg-tr *6llElzl - z]g a+tr r49 gql E+ *4"1 flq q"J+ **"1 7l+