178page

2. 판면배치
178page

2. 판면배치
178page

2. 판면배치
178page

168川17]雹召 フ │] 三 そ 引1讐Olり与 せ 咽 斗 せ 嘔 日 ‖ ス 1=三ニ ユ 咽 舎 。 1=■Ol魁到 尋 石 Oll哭与 =ス 1 ユ ア │,コ101ス1キ 号 舎 型 ■ ■ 嘔 朴 =ユ ニ 1を鋼 せ ql嘔到 警 キ 鎖 三 尋 せ 嘔 Oll uHス1せ 早 魁 到 =理暑 ql暑司 計 与 せ 咽 。 1鎖叶 。 ユ 司 叶 を せ 祉 司 晉 製 ,旦三 十 Ol王讐 フ ト 言 三 ユ な ♀ ヨ │。│ス 1キフ ト 召 ♀ 暑 せ 詈 ♀ ■ 4J朴 。 lJフト 劉 召 せ 嘔 日 1ス│イス 1到。 卜 ■ 与 召 ♀ ア ト 普 叶 。 。 1召 ♀ ■ 4朴与 召 子 4コト 量 1当 ql尋■ Olせ 嘔 ql要 吾 舎 魁 到 フ ト ア ト 号 せ ス 1,魁到 早 フ ト 号 斗 召 Ollバ Ol嘔 せ 咽 ユ 三 召 Olア曙 ]項魁 ス 1,Ol暉冽 1朴詈 項 咀 ス │, 王 ,子。 1暑 OIL 4三 」 項 咀 ス 1, 魁 到 付 ¶ 子 Ol嘔 ■ 尋 q署毬 召 ス ト 詈 ]覆 咀 ス 1暑 冽 │コ 到 日 1ス1到。 卜 ■ ■ 。 2.■盟 日 ‖ ス │ フ ト .モ壁 日 日 ‖ ス 1名≧ 日 │ ① せ 嘔 ヨ 1。│ス 1金利 嘲 三 ■ ■ ■ Ol赳暑 叶 魁 舎 利 を 到 岳 ■ .。1嘲 千 召 ♀ 利 せ 。 l■ 魁 到 Ol♀暑 鎖 。 1魁到 ■ 朝 叶 暑 利 せ 手 q千召 。 1■ . ② 叶 =♀ 嘔 到 =子 。 1千召 舎 斗 叶 ■ 朝 嘲 ス 1暑 ユ 咀 ■ .。1可 召 手 El qlバ 計 督 ■ ■ 嘔 咀 到 =子 。 1千召 里 ■ ス ト 」 10mm州 計 冽 1王子 旭 三 暑 但 召 せ ■ .。1子を ♀ LIttql貴子 エ フ ト 咀 到 ヨ ユ 冽 刻 詈 咽 景 q号を 。 1ヨ三 尋 口 † 司 甘 冽 彗 与 受 。 1■ . ql暑 詈 Ol号日 1せ 利 舎 パ 1考■ 讐 召 ♀ 咀 到 フ 1冽1釧 ユ ア 1フ ト 号 せ 理 。 1計嘔 ス 時 ■ 与 子 。 1到 千 召 ♀ ア ト 三630mm× バ 1三 469mmフト ■ LI.叶■ 月 二 千 咀 三 鋼 子 召 ♀ フ ト 三 449mm× バ l三 610mmq千 召 。 1■三 電 召 司 。 卜 」 ■ . 。 1召♀ 到 魁 Old令 銀 与 せ ヨ l。1バ釧 到 嘲 ■ 千 召 ♀ フ ト 三 225mm,パ │三 305mm イ バ 但 召 せ キ 銀 ■ . ③ 嘲 ス l讐 を 。 l dOIせ斗 IE「 三 程 。 1せ 子 Ol嘔 せ 咽 ユ 三 咀 到 せ 覆 咀 ス 1,型 q子 到 。 1ス 1キ暑 ユ ■ ■ O14■ ■ ■ . ④4月製 舎 嘲 パ 1型 ロ ト 」 舎 魁 ロ ト 三 警 項 魁 ス lユ司 司 。 卜 ■ ■ .召 バ Ol♀ 3mm州 せ 吾 ヨ 1。lス1スト 。 1暑 6mm IEl101そ■ .王子 咀 三 日 曜 尋 ユ 三 3mm■二 嘔 付 詈 番 人 l■■ 。 そ 司 舎 ス l召 ]可 ql哭子 工 暑 パ 1ユ■ ユ 暑 司 ■ 嘔 癸 子 工 針 せ 列 哭 子 工 せ qlバ 咀 到 q♀是 三 識 列 暑 司 毬 LI。 ⑤ ■ 4冽 コ せ 冽 lqlバ パ 1型 せ 召 舎 せ な パ 1型ユ ニ 」 項 魁 ス 1早社 ■ 月 1型ユ 三 」 項 咀 ス 101Lパ 1型 督 パ lql到 ョ せ 項 嘔 ス 1暑 ユ 司 ■ Ol計¶ 嘔 付 斗 斜 讐 ■ O101叫 舎 甘 冽 。 卜 ■ ■ . ⑥ パ 1型 せ 咽 ユ ニ Ol嘔 せ 唱 舎 社 到 警 裂 魁 ス 1詈 4■到 。 卜 ■ ■ 。 そ ■ (ア ト ♀ 司 1到 冽 )