56page

+grl^11trJ 11. e4 7lE o*+zl 1g,r.llJ : 16 4 E:NS ,q+^IoJ 7I. +EHIfl gd tlEIzI fl+6IE+ ++. 4. 6ol iezllzl -igS"I H* Bzl 9*E+ +trI. 4. *",1?2119 ul=^d I t1 [mm] H I qlrl "J =4 6]E+ +tr]. 4. SEE olt'rl BE= ul* aJglzl ="lxl 9+E+ +tr}. **izll zlts€zd (A):0 =l+ a'&9 4'11qg- e^1=3 (B) : t0.1 [ mm ] 9"*+zll zlts€zJ (A):5-8 [mm] 9*+zll TIol = el 44="rJ 1. +olFzil 0.3 [mm] ola]= e4l+ z) 2* +41 2. =!"lFzil 0.3 [mm] ol/JLg 1t]+ el ,J49=_ E+ *"*izll Y=-uI tEu +ol g*7zll H+ ul o 7l tl E rrJ zl 6l- o ..lE. -- 'I pI zl riE ta -H-E Ezl -- 't tl ul -r. rt=E7l (80tr) g * + tl 4 4 20 16 72 €flr-l EoJ EtI 4 15 72 10 od = pI 7 z -r tl 7- :l- zl o 15 IZ 10 ol o a l- o E I 10 8 6 rl zl o rE- 10 8 6 rl -- 'I ol E = 5 10 8 6 x]-ol iI{ f L -i = ci/ I (20tr) zl --l d ll rlI o H] }J 4 3 2 zl -t o-l TJ Ell E -I 4 3 2 zI - d TJ oI L' d 4 3 2 z) o 4 z) o -E- L 4 3 2 zN = g .Z-l = oI --t 4 o J 2 ^l7JnJ7l },q^la( )E a4u}+ ( )d ,J4 z\r -E vJ zl z].d -lJ vJ zl ,r.l uJ z] zl Z- zl oIf -51 - -L gr