303page

釧コ 暑 川 │]営 盤 川 13彗 瑚 但Eltt E卜01召 1.(1)Ol到 嘔 呵 ■ ■ ° l■ Ol到 電 J祖■ Ol tt Olせ ,仝日 l対 q理立 斗 書 子 千 ,キ■ 暑Oll尋■ Ql朝 司 ■ キ ■ 暑 そ 番 入 l刻 子 フ 1翻 ■ 召 電 ■ せ 晉 ,召 電 ■ ■ 仝 ,召 ■ ■ オ 召 ,召 ■ ■ ス 1フ1,召 型 せ 詈 著 ユ 三 刻 こ ■ 朝 仝 Jl対 Oll刻 剌 子 ■ 七 フ l督 せ ==鋼 口 l■じ キ . (2)J司 嘔 J tt Ll‐ Ol■ J司 望Jd■ Ol■ ° lせ,仝口 l対鋼 キ 立 暑Oll尋■ Qlキ立 詈 子 千 六 lガ 子 フ l 翻 ■ 朝 召 型 ■ ■ 仝 ,召4■ 付 手 ,召4■ オ 召 ,召4■ 人 1フl,召 4■ 詈 著 ユ ニ せ 晉 =子可 ■ 朝 仝 口 l Xl‐ Oll冽 1利 子 ■ ヒ 川 ヨ 斗 暑 =書 鋼 口 l■■ . (3)Ol到 嘔 到 q tt Ollバ 子 =ヨ ヒOl到 電 ・ Il■ ■ Ol■ ♀ ̀鋼旱 q剌 晉 斗 刻 ョ 王 ヒ 鋼 子 鋼 付 晉 斗 刻 ヨ '=鋼 口 l■J,仝口 1増 呵 d■。 1電 子 ,J司 魁 J d■朝 ■ ♀ ̀せ晉 社 ■ 哄 子 口 1'こ 到 口 l■■ . 利 乙 増 せ ゛ 卜 鋼 せ 晉 ア 1コ Ol斗ヒ フ 1唱 斗 仝 口 1督 暑 。 卜 鋼 せ 手 ■ ■ 斗 子 口 1■ ヒ フ 1唱 ♀ ̀せ晉 =せ可 ■ ■ 'ヒ 子 子 召 =フト パ ユ 蚊 立 ■ ,■ Xl‐ 七 ¶ 乙 ■ 朝 せ 司 ■ ■ 'ヒ 増 せ 咀 狽 Ollヨ1■朝 早 朴 ヒ  ̀子口 1■朝 せ 口 1■■ 'ヒ 督 を 朝 ■ . 千,刻 乙 増 せ 。 卜 Ollバ ヒ ̀早咲 =せ詈 毅 咀 オ '° ll itt Ol癸 子 Olパ ユ 鍬 ユ ■,仝可 督 暑 。 卜 Oll州 与 ̀早咲 =子嘲 せ 次 咀 フ ト 'オ 子 ■ ■ ■ . 2.(1)■ ■ 暑 召 督 早 ① 冽 督 ユ ■ ■ ■ Ol到 毬 せ 督 Oll電 ■ =口 1バ 七 冽 ス l召 。 口 lス1召 ■ ■ =暑4■■ . ② 入 lを■ ■ 望 せ 召 咀 召 可 ユ 咀 二 ■ ■ ,咀 フ 1せ晉 ■ 旦 詈 =暑4■■ . ③ 仝 日 l対■ ■ 仝 ヨ 14鋼 到 召 斗 ■ ° 1三 全 ■ 望 ,仝口 ]到 嘔 ,計 =■ ■ 号 =せ4■■ . ④ 到 社 ■ ■ 号 嘲 ・ 鋼 鋼 到 社 ■ 旦 詈 暑 4■■ . ⑤ せ 可 d召 ■ ■ 月 せ 3■を 9■口 ld召 子 Ol暑 暑 4■朝 詈 手 鋼 ■ ■ 社 電 対 三 二 骨 ヒ ■ .