298page

288望 コ 暑 川 1召 営 1.(1) 【 釧 刊 暑 川 1召 営 】 川 11」 馴 但 斗 馴 但 付 目 全 El― 包 全 ■ 望 ♀  ■ 署 毅 詈 斗 子 嘔 ヨ ヒ 号 ■ 召 咀 可 嘲 "(到 ;悧 斗 。 101全■ 望 )三 ■ qヨ ■ ,鋼 斗 Oll ttOlバ ヒ 裡 旱 唄 (silhouette),■咀 (line),号 (look)。l■ヒ せ 斗 口 1失■ 冽 lスト =ヨ ヒ せ 。 1■ . J朴咀 J対咀 書  号 ■ ■ ■ 司,仝剌,電子 哄,司 司 魁 三 〇 lttOl起 電 副 "詈 せ ■ ■ . 叫 斗 バ ■ ■ 鋼 企 ■ 望 Olltt q J/1‐パ ■ せ ■ J朴咀 。 lモ Xllせ キ 鍬 ■ . 到 祖 ♀ OI Lス 1ア1011書♀ ス ト ■ 詈 Oll到 ■ qせ 。 卜 詈 朝 パ ヒ 全 ■ 包 =到 口 1■ J,キ鉄 。 1書♀ 企 ■ 電 子 Ollバ 嗅 フ 1せ。 1■ ス 1フ 1011書♀ ス ト せ 詈 Oll q■ qス1副 ョ Olパ ヒ 茨 Ol■ . 詈 酬 召 詈 嘲 召 ♀ ̀ 二社 召 書 書 社 =召 咀 ' 。l■ヒ 鋼 口 l三,ス1嘲 暑 星 冦 ■ オ 列 斗 ユ 毬 ■ =フト 型 狽 =せ ■ ■ .■フ lをOll社月 嘔 斗 ■ 月 鎌 ユ パ 今 ■ ヒ 号 ■ 企 ■ 魁 三 ■ ■ 鋼 ♀ 可 朝 ■ 召 Oll三せ せ 早 ,三斗 せ 副 オ ヨ Ol到 ヨ 到 召 早 暑 旦 Ol嘔月 ■ 考 ヨ 七 狽 Ol詈嘲 召 全 ■ 望 OI J,OI J■ 嘲 Oll■ =到 州 三 ♀ 到 社 =里 州 ■ 冽 1■■ . ■ 。 1到 社 ■ 。 l到 社 。 lせ,ユ邁 斗 ヨ ア l olを せ 司 到 召 せ 召 咀 ♀ 可 =■ ■ 呵 ,司 対 。 lJ qを■ ■ 朴 咀 王 七 暑 召 召J癖咀 =せ ■ ■ . ユ J■ 司 朴 qJ鋼 を 計 口 朴 咀 。 1里千 ■ Ol到 社 Olヨ ヒ 毅 書 。 卜Jヱ,利 ■ 是 キ 到 到 社 社 三 朴(fashin leader)詈 Oll到 司 バ ス 1劇 避 嘲 口 l三仝 ■ Ol 到 社 Ol■ ■ 午 鍬 ■ .♀可 せ 刻 せ ニ ア 1せ列 Ol司 嘲 子 斗 到 子 理 ヨ ,計 =4 鋼 ス ト コ 召 電 電 Ol■ ■ T° l契 日 1を オ 召 号 。 1■Ol到 社 到 号 ■ Ol■ . 口 1企コ 引 4i 口 1全到 社 ♀ ■ Ol到 社 斗 せ せ ヨ 七 =Ol三 月 嘲 子 詈 Oll鋼 ■ 朝 せ 。 卜 詈 朝 パ ヒ 到 社 =■ ■ ■ .♀可 せ 刻 三 ユ 。 卜 せ =司 社 社 宅 狽 Ol可 ,Ell著 倒 せ 斗 ロ ト 刻 可 Oll q■ 朝 尋 4■ ■ . 三 司 1■三 二 Ell 三 司 ■ 三 二 司 せ , ̀ ロト 三 咽 =午 蚊 三 尋 そ ヨ 1是 ' 。l■讐 q口l三月 ,電せ 召 ユ (4) (6)
298page

익힘문제정답