60page

7la r ol+= €_e. Hclzl S'l 'I+ qlA€ ^JEIzI €4. 71g_ rlzJ4 ds- H+E CBJ+ A+q ++"tl 4r* 4=.+ A57l "Ja€ 4z}^l + r+ €,<J ,t|$r[o[ €r]. a"lg Cr]9 4*z]^l A+^l7lq E ,r[o'f .2. uJz- "J"il ql= e]+ "J qql.E +Alrl 9.lg'I seq zlnlg a+ "Jqql 3l++E= "Jol .,*4. Ayzl *g++ sE +qe 4olzir.l ?+= + qzl"J tEJ +zl€. +6171 gd.<.i= q , - Cs- Ayzl ggs}4.:z+zl'J €.e_ "l*" _ e 4EE *olH dFt"l , -ImI s€41 4 +e-l 501 Eq lg 4#$ q= ++, Blq,,ri5 541 Eol 4(eum)^}4E ++gq s-4 € 4s9 g.lg azIB €s-z; il='tl, olt gdr,-l= iule+ -u=^ilE a* tsl S, zl€ + s4 zI€ l.lzJ,:rrJ9 a4 + 4ld+ agzl € _ e _ a14. (3) e+c +9 "Indg ^JE elgg alr-l +EJg "l$4 +^]"il €E,il*zl^l ?F"ilxl "Ira€- BC4 +C+ ^Jn= r+^lzJ4.ul4.<.1 ^Jel s.E€-,I:zBzil *4 Frl4 rlqg 6zltl A t) ,rlzl{ I t"Jrl €4. zl.Er}ts zlzl"il "Jolr-l €zl zl^l e]=J"il 44zl 94,rJ= adszl 4"I €cI= 7ie- .J ,rJ galHg4 z}-arl9 ,JCE= rtzl,<lzlfl =E slE€. €c6I= "Iacg Eilq, all szl 4oF €4.telzl f.ilr,l= +C+ ^Ji= zJ,Jalzil f,+^l7lE+ ^J'liizl^l Eol + e+gol"F qlc}.47zl +e Eg 4"J €-s.Eg + +olr, gxl4_oe +EJg ^If,-cl .ils _ *az1 "*trI. olrig rg r4'-llzl ErE^-l zlHol +71q4 e+"1 zlzJ.il.q El eI^=-, E _q-rl, ++, Elq, + +E "I*4 c ^Jie-l u|$E.rJ tsaz; e*:z + ++9 *4= +4 .rlq z\Azl'l44r.i € #A"l €46] ?zI€4. €s_a *zlE Eol +B6l Eq ?l= F 6llE zlzl"ll zi"l e_E ,Iit *42l, uluu| ^lzlC .Iq +{zlz} d}"+ril Arolts ^}EI= r4'tl z\ Er€ 4lz} "*4. a+ +^J i^il=,J4 r|$als.$ gf;='ll "lE E9 rlE €C *4.1 "I+ ++sltrI. *E €E _*-E*g +9 vl"-l _ " e a}.rl +"Jg ,lsl 4'&+ 7i1, dE, +.Jc+ "Itg dqE ^Je+ zlzlt- "JsE zls- a4, 4_7, -n_',J +Col $olrlzl qEql .l^J4oJ EoJ 4 g + flg ziol4.rz-l+ {rNE,<]f. q€ E"l45= Aflzl +e +g +E^l *az1' rlr zlzl4l.rl +e a4E zl49_ i fl'+. oleld aFC"l +4a alE zie =ql^-l= + €-q+ dC"lr}. (4) 4'*+ ++C *^ddfTzl vlez]; 4,zlzl= .J+49-a CE"l rI*91 ilfli.'{, ol a+E ^ilzlC9 f-sr Z 801%) AEs afl.t'l zlg,t|41 4'J+ ++g *#^lzl -fi-"JC$ zlzl2l fl.i..zzl'| fr"JC "Jts +C irilE 4zl^Jel *4 #gz| 4+ 4qrrl 9q +t +a-s. €zjal zld9fl4. -55-