118page

u Ull.^. uP E =-l a apl =zJ 2-32 4 ^| C @ lrd ,q 4lr=:ts1-,2.4 ,J+ 4rld, E'l4zl dS C^l€, 9rI9 ,JEt =,J;IIJ all ulqag rlElll g €.t21 9lg q ^I+6I=ql, +E dzlzl.ll "l+€4. @ zlF ul fll^E : ula{ "+{l Atl, Cr}Eol 4g zdr}9 q r}$o}irfl, +E- Ezlzl, Y-4zl E"ll .l+qlq. r.e 2-33 qel =+q E 4^E (3) ^|a ql Eq AllEq ++E ,tlol4l Atlg=_ ^J.6IE 7J+ a r}"l4l F zI9 E.I= Btsrll, ol E 4E rla44 +4. (4+l:1,<lzl zlz]9 glil= +zl6|-a #q1l C^I9 +lzl= €zl= €^Jg ulzl;|-r. ,I+E dal qIQ. (+) +lil : ++59 =-ar. 44 ^Ia4e+9 +?J 921"il €:l+4. ,r-1, Ets zlEe-l ++.il *14,<l +lzl= Eaq + il4. *21 €Zl Elq, zd^lzl e) +Eq -s*:F ttl + +lq il= 4+ {€ol *r, oJql il= 6L= ziol ,ll+41 s-l{} ,}"Jz}= 42| {I4. ulr-l +g S,.I zl 914 7ig a+ 4{€oe --o I I (a) ,E-=5-g! lq i I (e) -113-